L’educació, el futur d’un món com cal

L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món, deia Nelson Mandela. Tal i com afirma aquest autor, el canvi de qualsevol societat i política s’inicia des de l’oferta d’una bona educació. Mitjançant aquest procés es desenvolupen persones fermes, segures i crítiques amb si mateixes, les quals són capaces de col·laborar entre elles. D’aquesta manera, es respecten entre tots els agents socials i creen quelcom assentat i harmoniós.

Seguint en aquesta línia, doncs, l’educació és primordial per garantir una societat civilitzada i amb valors amb els quals es superarien moltes problemàtiques existents. Mitjançant l’educació arribem a ser respectuosos amb la diferència. Així, la diferència és riquesa de coneixement vist que la diversitat ens aporta diferents punts de vista, i en conseqüència, ens fa obrir la ment i estar més receptius a noves propostes. I per tant, aprenem a afrontar l’error com un aprenentatge positiu i no pas amb frustració.

D’altra banda, la societat ha de tenir clar que els responsables de l’educació no només som els mestres sinó tota la societat. Tal i com passa a altres països, com per exemple Finlàndia, es desenvolupen diverses normatives que col·laboren amb la responsabilitat dels pares en relació a l’educació dels seus fills. Això significa que la política d’aquests països contempla la conciliació familiar a fi que els pares tinguin temps de gaudir amb els seus fills i alhora educar-los. L’educació és quelcom que es va forjant mitjançant el respecte, la paciència, l’estima i el gaudi i per aconseguir-ho es necessita temps del què els pares, actualment, no disposen.

A més a més i en relació als arguments anteriors, perquè una educació funcioni, s’hauria de valorar socialment la funció del mestre en aquest procés. Actualment, la societat no confia en la tasca dels docents, i per tant, no es creu que els treballs que aquests agents socials fan siguin profitosos. Com a conseqüència d’això, la societat no s’hi implica i, per tant, no hi col·labora; així, no s’aconsegueix oferir una educació assentada, consistent i completa.

Per tant, cal dir que amb l’educació s’assenten les bases del civisme, del saber fer i comportar-se. Per aconseguir assentar aquests valors, els infants necessiten la implicació i l’estima dels seus pares. En conseqüència, aquests adults requereixen que les polítiques familiars canviïn, i així, poder compaginar treball i família sense angoixes ni preocupacions. Alhora que tot això és imprescindible, la implicació de tota la societat i la valoració de la tasca docent es fan patents per assegurar una educació ferma i consistent, la qual aconsegueixi la felicitat de l’infant. Únicament d’aquesta manera aconseguirem un món millor, perquè tal i com afirma Herbert Spencer, la meta de l’educació no és el coneixement sinó l’acció. Per últim, cal dir que tots som responsables del món que estem creant i per tant, tothom pot fer alguna cosa per començar a canviar les dinàmiques establertes en la nostra societat.