LES EDITORIALS

L’objectiu d’aquest article és defensar l’esforç que estem fent les editorials per adaptar-nos a les tecnologies digitals. Com vàrem veure a la conferència que va donar Laura Borràs, les tecnologies, en cap cas, han d’estar enfrontades a les paraules sinó que totes dues són complementàries. A continuació, desenvoluparem la nostra opinió.

Continua llegint