CINC MOMENTS MEMORABLES

Per començar, puc dir que em sento molt agraÏda per haver participat de la dinàmica d´aquest curs i concretament d´aquest aula. En aquesta ocasió se´ns ha encomanat que expliquem cinc moments memorables al llarg del curs. Per a mí serien els següents:

CINC MOMENTS MEMORABLES
La primera vegada,  va ser quan vam fer una activitat que consistia en un joc interactiu amb els companys de classe. Es tractava de trencar amb el neguit o l´ansietat que provoca un curs de gramàtica o d´haver de participar a classse, en exercicis, prova oral, etc. Es tracta que poguéssim gaudir d´aquesta assignatura i conèixer una mica més als nostres companys, amb una relació més humana. Crec que el joc va ser, pedra, paper, tisores.

Un altre moment va ser quan vam canviar d´aula i vam passar al Casal de Cultura. Un edifici antic amb façana de pedra i una escala de caragol. M´agraden els edificis que fan olor de fusta i humitat per tot el que han vist els seus murs i perquè ens podien moure i fer els jocs que es preparava el Jaume.

En tercer lloc, tot i que tinc una memòria molt dolenta pels noms de persona, quan vaig veure les cares i fisonomies dels meus companys, vaig saber que compartiríem experiències i coneixements que ens unirien. Malgrat que en molts casos hi havia una diferència d´edat considerable, vaig tenir una agradable sensació.

Pel que fa a un altre moment especial, va ser el joc de preguntes que vam fer per conèixer millor al nostre professor Jaume. Vam saber que tot i que era una persona intel.ligent i simpàtica, també és senzill i sobretot bon professor, ja que es preocupa, no només de transmetre´ns coneixements, sinó que també ens vol formar a les noves xarxes socials i vol donar-nos les eines que puguem fer servir de cara al futur, quan hàgim de resoldre els dubtes ortogràfics i de gramàtica catalana.

Per últim, les famoses “perles” que ens han ajudat a repassar tot una mica a classe. Hem après a equivocar-nos per a després corregir-nos nosaltres mateixos, filosofia d´ensenyament que trobo molt encertada i que hauríem d´aplicar també en altres àmbits de la vida. Gràcies a tots.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVES TECNOLOGIES I DIFERÈNCIA GENERACIONAL

Quant a la xerrada de Laura Borràs sobre literatura i les noves tecnologies digitals, vull destacar que és una proposta innovadora i agosarada que aprofita l´era informàtica d´última generació per defensar una mena de fusió entre literatura, les paraules, la tecnologia digital,  visual i tridimensional i l´art. A més a més, planteja una mirada diferent que ve a reforçar el significat de les paraules en contingut i forma,  una manera d´expressió que pot fer l´ensenyament més didàctic. Per consegüent, vull defensar que aquestes pràctiques són una novetat. No totes les generacions han pogut gaudir-les i el seu aprenentatge significa un repte impossible per a uns i per a altres una necessitat de posar-se al dia.

Des de la Revolució Industrial hi ha hagut fites històriques: invents, descobriments científics, maquinària que ha conreat la terra…, la qual cosa ha provocat importants moviments migratoris del camp a la ciutat. En un segle i mig hem passat de ser una societat fonamentalment agrícola a una societat desenvolupada, industrial i de serveis, en què la tecnologia analògica ha donat pas a l´era digital (d´una major complexitat). Diferents generacions s´han hagut d´adaptar a les fàbriques, nous electrodomèstics, nous transports individuals i col.lectius, noves troballes espacials, noves armes de destrucció massiva, etc.

Malgrat tots els avantatges i desavantatges, cal dir que, a les persones d´aquella primera generació els ha estat impossible posar-se al dia. Han estat els seus fills i sobretot  els seus néts els que han tingut més oportunitats de rebre una educació o uns estudis. Encara recordo com, personalment, vaig tenir a les mans el primer mòbil als trenta-cinc anys i puc observar com els nens d´ara estudien amb suports informàtics. Actualment és impensable dissociar l´aprenentatge d´internet, les màquines de càlcul (calculadores) i de les xarxes socials, ja que han esdevingut noves eines de cultura. Per aquesta raó, vivim amb la necessitat d´adaptar-nos-hi, de no perdre el fil i restar desfasats.

De moment– continua sent una apreciació personal– amb la tecnologia, tenim la sensació que va més de pressa que no pas les nostres capacitats i facilitat per apendre-la. De fet, els científics fan esment de les màquines capaces de guanyar l´home en jocs de cultura general o al joc d´escacs, com va passar amb l´ordinador batejat com Deep Blue que va guanyar el mateix Kaspàrov.

En conclusió, malgrat que és necessari apendre constantment de la realitat que ens envolta, posar-nos al dia suposa un esforç, mitjans econòmic si la necessitat que quedi per sobre el factor humà. Hem de saber que és important dominar la tecnologia i treure´n el millor rendiment possible. Però també no ser esclaus i amb això vull dir relacionar-nos entre les persones i emprar aquestes eines per facilitar la vida de l´individu.NOVES TECNOLOGIES I DIFERÈNCIA GENERACION

NOVES TECNOLOGIES I LA DIFERÈNCIA GENERACIONAL

Quant a la xerrada de Laura Borràs sobre literatura i les noves tecnologies digitals, vull destacar que és una proposta innovadora i agosarada que aprofita l´era informàtica  d´última generació per defensar una mena de fusió entre literatura, les paraules, la tecnologia digital, visual i tridimensional i l´art. A més a més, d´una mirada diferent que ve a reforçar el significat de les paraules en contingut i forma, una manera d´expressió que pot fer l´enseyament més didàctic.

Per consegüent, vull defensar que aquestes pràctiques són una novetat, i que no totes les generacions han pogut gaudir-les i per tant, el seu aprenentatge significa un repte per a uns impossible i per a altres una necessitat de posar-se al dia.

Des de la Revolució Industrial hi han hagut fites històriques: invents, descobriments científics, maquinària que ha conreat la terra…, la qual cosa ha provocat importants moviments migratoris del camp a la ciutat. En un segle i mig hem passat de ser una societat fonamentalment agrícola a una societat desenvolupada, industrial i de serveis, en què la tecnologia analògica ha donat pas a l´era digital (d´una major complexitat).

Diferents generacions s´han hagut d´adaptar a les fàbriques, nous electrodomèstics, nous transports individuals i col.lectius, noves troballes espacials, noves armes de destrucció massiva, etc.

Malgrat tots els avantatges i desavantatges, cal dir que, a les persones d´aquella primera generació els ha estat impossible posar-se al dia. Han estat els seus fills i sobretot els seus néts els que han tingut més oportunitats de rebre una educació o uns estudis. Encara recordo com, personalment, vaig tenir a les mans el primer mòbil als trenta-cinc anys i puc observar com els nens d´ara estudien amb suports informàtics. Actualment és impensable dissociar l´aprenentatge d´internet, les màquines de càlcul (calculadores) i de les xarxes socials, ja que han esdevingut noves eines de cultura. Per aquesta raó, vivim amb la necessitat d´adaptar-nos, de no perdre el fil i restar desfasats.

De moment — continua sent una apreciació personal– amb la tecnologia, tenim la sensació que va més de pressa que no pas les nostres capacitats i facilitat per apendre-la. De fet, els científics fan esment de les màquines capaces de guayar l´home en jocs de cultura general o al joc d´escacs, com va passar amb l´ordinador batejat com Deep Blue que va guayar el mateix Kaspàrov.

En conclusió, malgrat que és necessari apendre constantment  de la realitat que ens envolta, posar-nos al dia suposa un esforç, mitjans econòmics i la necessitat que quedi per sobre el factor humà. Hem de saber que és important dominar la tecnologia i treure´n el millor rendiment possible, però també no ser esclaus i amb això vull dir relacionar-nos entre les persones i emprar aquestes eines per facilitat la vida de l´individu.

L´EDUCACIÓ I EL PODER DINS D´UN MÓN GLOBALITZAT

L´objectiu principal d´aquest article és deixar palesa la relació absoluta entre educació i poder en un entorn mundial cada vegada més globalitzat. D´una banda, l´educació entesa en tots els seus àmbits, és a dir, fonamentada en les orientacions ideològiques del sistema econòmic, els costums socials i la religió de cada país o continent (inclús l´ètica i el laïcisme que han esdevingut com a resposta a les crisis religioses i valors morals tradicionals) i d´altra banda el poder i la seva relació amb l´educació són temes que sempre han estat units com: església i poder, riquesa i poder, mitjans de comunicació i poder, democràcia i poder…, com a principals motors dels canvis econòmics, socials i polítics i que avui donen lloc al nostre model educatiu.

Així doncs, es tracta d´una relació íntima, que al meu judici no es pot veure de forma unilateral.

Per aquesta raó, avui en dia i en qualsevol societat, l´educació dona forma a la cultura a la qual pertany (a què pertany) i necessita per poder desenvolupar-se d´una inversió econòmica i d´infraestructures, de manera que es converteixi en potencial de riquesa.

Per consegüent, aquells països que així ho entenen són capdavanters en: descobriments científics, cura de malalties i epidèmies i en els diferents sectors econòmics; agropecuaris, de serveis i d´indrústria. En general, en totes les àrees que els converteixin en potències, sigui o no sigui de la seva geografia.

Però per què la relació educació-poder no és perfecta? Molt lluny d´això, des del coneixement històric la raça humana ha carregat amb la doble cara d´una moneda o per expressar-ho millor, som una mena de Dr. Jekyll i Mr Hyde. Segons Robert Louis Stevenson, som capaços d´allò més lloable y del pitjor; desencadenant extremes manifestacions de violència, la pèrdua de respecte a la vida i a la dignitat humana i la falta de sensibilitat i solidaritat amb el proïsme. Quan l´educació ha de tenir com a objectiu formar ésser humans integrals que contribueixin a la construcció d´una cultura en pau, en la societat i en el món.

Avui en dia, l´anarquisme neoliberal capitalista que s´amaga sota el concepte de globalització fa que això no sigui possible. Com diu el Catedràtic d`Estructura Econòmica i que va ésser membre de la Reial Acadèmia Espanyola, José Luís Sampedro, “la globalización afecta a todas las manifestaciones educación poder (…). La globalización se desarrolla en el ámbito tecnológico-científico, producto de sociedades desarrolladas que no pueden importar su modelo a otras áreas (…). La globalización no actúa con paridad a la hora de hablar de educación global, sanidad globalizada, distribución de la riqueza y modos de producción (…). Se basa en un modelo empresarial-neoliberal que habla de liberalización anárquica de la producción i la distribución comercial, sobretodo en paises de mayor desarrollo”.

Malgrat això, és possible un món diferent on la globalització adopti característiques que respectin els drets humans universals representats a l´ONU (Organització de Nacions Unides), la diferència cultural i els desenvolupaments dels països del Tercer Món.

En conclusió, la diferència ens fa iguals en drets i obligacions. Doncs, haurem ´equiparar els diferents models educatius, evitant els fonamentalismes democràtics d´EEUU (dels Estats Units) o d´aquelles potències amb autoritat o força per imposar els models occidentals o religiosos que són causa de terrorisme (temàtica que exposa en el seu llibre Fonamentalisme democràtic, Juan Luis Cebrian).