Per què les companyies de telefonia donen un servei d’atenció al client tan poc eficient?

Les companyies de telefonia ofereixen una bona atenció comercial i la gestió d’inici del servei acostuma a ser bona i convincent. Això no obstant, quan als clients els sorgeix qualsevol incidència, el servei en general és molt deficient.

Sovint, mentre la línia de telefonia funciona correctament, els clients reben nombroses trucades per respondre enquestes de satisfacció o per a oferir-los noves tarifes i noves ofertes comercials. Però quan un client demana ajuda perquè té un problema tècnic a la seva línia de telefonia o d’internet, espera poder resoldre la seva incidència al més aviat possible.

És cert que totes les companyies tenen un número d’atenció al client gratuït. L’article 47.2 de la Llei 9/2014, general de telecomunicacions, del 9 de maig, va introduir una millora en aquest àmbit. Ara, tots els  operadors han de disposar d’un servei d’atenció al client, gratuït per als usuaris, que tingui per objecte facilitar informació i atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels clients.

El que no sap el client, i potser és perquè la Llei no és prou clara en aquest sentit, és quantes vegades caldrà contactar al servei d’atenció al client, el número d’incidències que s’obriran sobre un mateix tema al llarg d’una setmana o d’un mes. I a més, com que no es permet parlar amb cap responsable, el pobre usuari es troba amb la situació d’haver d’explicar el mateix problema potser a tres, quatre o cinc persones diferents que van obrint incidències que no es resolen.

foto2

Quan finalment arriba un tècnic de la companyia de telefonia a casa, després d’algunes jornades esperant-lo, i li resol el problema, a l’usuari se li il·lumina la cara de satisfacció, com un llum de Nadal, i creua els dits perquè quan el veí s’instal·li una nova línia telefònica, no li facin malbé la seva!.

fotopato