La sanitat sense retallades

Un dels drets fonamentals de l’ésser humà és el d’una sanitat de qualitat per a tothom. El Servei Sanitari de Salut és el responsable de la prevenció , diagnòstc i tractament de les malalties i ,així doncs , les persones puguin gaudir de la millor salut possible per viure amb dignitat i qualitat de vida.

Perquè la sanitat de qualitat sigui possible són necessaris uns pressupostos mínims per garantir-la. Actualment els objectius urgents i necessaris , entre d’altres , són la reducció de les llistes d’espera ( tant en hospitals com a primària ), la represa de les inversions i la recuperació de les retribucions i contractació del personal. Pel que fa al personal sanitari, a més a més que sigui qualificat, és imprescindible que hi hagi la quantitat necessària perquè els malats siguin atesos en condicions adequades. Si no hi ha el nombre suficient de professionals , ara metges , els malats es han de repartir , cosa que el mateix metge ha d’atendre més pacients. Tot això comporta una disminució del temps en consulta per a cada malalt, a més a més d’una sobrecàrrega de feina per al professional sanitari. Tot plegat fa que la qualitat assistencial disminueixi , podent cometre errors en qualsevol nivell , tant de diagnòstic com de tractament, cosa que en sanitat ha de ser inadmissible ja que es pot causar danys i perjudicis i fins i tot la mort dels pacients. Llavors , no es pot permetre , en una societat com la nostra , que ocurrin errors d’aquest tipus. Per això ,ha d’haver el nombre suficients de professionals sanitaris ( auxiliars d’infermeria, infermers , metges de familia i de la resta d’especialits mèdiques ) perquè la tasca assistencial sigui de qualitat i es minimitzin qualsevol tipus d’error.

Per concluore, és molt important que els nostres polítics siguin conscients de la realitat sanitària actual, perquè encara tenim pressupostos però són insuficients , ja que , malgrat l’increment previst en la partida del Departament de Salut, el cert és que ens situen al mateix nivel de despesa que teniem fa deu anys i ens allunyen dels objectius urgents i necessaris.
Gavà , 26 de febrero de 2017